Mottaksdager

Loppemottaket åpner igjen 11.4

Onsdager: 18-20
Lørdager 12-15

Loppelaugmottak