Kontakt oss

Under "Mottaksdager" kan du se når du kan levere lopper til oss.

Generelt har vi pt. liten kapasitet til å hente lopper. Avhengig av kapasiteten kan vi imidlertid i noen tilfeller hente spesielle lopper (ikke store ting som møbler) i Lillestrøm på mottakslørdagene.

Har du andre henvendelser kan du sende de til: 
info@loppelauget.no